Tijdens de NFF Conferentie 2022 organiseerde KLEUR de sessie ‘Representation, let’s do beter’

Hoe maken we het Nederlandse av-landschap nu écht inclusiever? Het gaat mondjesmaat beter, maar we zijn er nog lang niet. In deze sessie gingen we in gesprek met de zaal en met vertegenwoordigers van KLEUR, ACT, en Vrouwen in Beeld over de representatie van vrouwen en professionals van kleur in de hele breedte van de av-sector. Diversity & Inclusion-consultant Elonka Soros gaf een keynote over de noodzaak van disruptie (ontregeling van de bestaande gaang van zaken), het missen van talent door niet inclusief zijn en de gevolgen van het niet halen van afgesproken targets. We bespraken praktische voorbeelden en gênante situaties, stelden kritische vragen en bedenken concrete acties. “Wat kan jij doen om bij te dragen aan het creëren van een geloofwaardige representatie van onze samenleving?’ was de kernvraag tijdens de bijeenkomst.

De sessie kwam mede tot stand met steun van ACT en Creative Europe Desk NL.

Moderator: Hadassah de Boer. Panel: Esther Schmidt (Vrouwen in Beeld), Iraida Markus-Meerzorg Manoushka Zeegelaar Breeveld