Onderzoek naar inclusiviteit van kleur

KLEUR heeft aangedrongen bij het ministerie van OCW op een onderzoek naar de stand van zaken aangaande diversiteit en inclusiviteit van kleur in het Nederlandse televisie- en filmaanbod, een zogeheten nulmeting. Het onderzoek wordt uitgevoerd door DSP-groep, een onafhankelijk bureau voor beleidsonderzoek, beleidsadvies en management, en is bedoeld als begin van wat doorgaand onderzoek moet worden. De begeleidingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers vanuit KLEUR, het Filmfonds en de Dutch Academy for Film (DAFF).

Na intensieve gesprekken vanuit KLEUR en DAFF met het Ministerie van OCW, is gebleken dat er grote behoefte is aan onderzoek. OCW geeft aan dat zij een inclusieve en diverse film- en tv-sector van belang acht en een inclusief cultuurbeleid voert. Ook zij vinden een evenwichtige afspiegeling van de Nederlandse samenleving in de film- en televisie-industrie belangrijk. Dit sluit helemaal aan bij waar KLEUR voor staat. Cijfers en duiding zullen aangegeven waar de schoen wringt en waar aanpassing van het beleid nodig is. Het eindrapport zal naar verwachting voorjaar 2023 opgeleverd worden.