Onderzoek naar inclusiviteit van kleur

Het rapport “Je kunt niet zijn wat je niet kunt zien” is op donderdag
25 mei 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer door staatssecretaris Gunlay Uslu. 

De film- en audiovisuele (AV)-sector moet gelijkwaardiger en inclusiever worden. Dat stelt staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) in een reactie op het rapport ‘Je kunt niet zijn wat je niet kunt zien’, dat donderdag 25 mei 2023 verscheen. Daarin komt onder meer naar voren dat makers van kleur ondervertegenwoordigd zijn in leidinggevende functies, gemiddeld korter werkzaam zijn in de sector en minder vaak werk hebben dan witte makers.

Het ministerie van OCW liet het onderzoek uitvoeren op verzoek van KLEUR en de Dutch Academy For Film (DAFF).

De etnische diversiteit in de sector lijkt wel “in grote lijnen” representatief voor de Nederlandse samenleving, meldt het rapport. Makers van kleur ervaren de sector als weinig inclusief, degenen die de sector als inclusief ervaren zijn “bovengemiddeld oud, vaak man, en in een leidinggevende functie”. Verder wordt geconcludeerd dat het aandeel dragende karakters van kleur bij fictieproducties lager ligt dan het aandeel in de Nederlandse samenleving, voor non-fictie lijkt een oververtegenwoordiging te bestaan van personages van kleur.

Dit is het eerste onderzoek in Nederland naar de etnische diversiteit en inclusiviteit van de film- en AV-sector.

Oproep Uslu
“Er is verbetering nodig en ik ben ervan overtuigd dat juist de culturele sector deze verandering teweeg kan brengen”, stelt Uslu. “Ik roep de sector daarom op om met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag te gaan.” Het onderzoek is een nulmeting, vervolgt de staatssecretaris. “Het is mijn intentie om de ontwikkelingen op dit terrein te blijven monitoren en het onderzoek periodiek te herhalen.”

Reactie KLEUR
‘Wij zijn meer dan verheugd dat er een eerste belangrijke stap is gezet met het onderzoek naar diversiteit en inclusiviteit van kleur in de tv en filmindustrie. We hebben hier twee jaar geleden op ingezet en nu is helder hoe het ervoor staat en waar er werk aan de winkel is. KLEUR blijft verdere stappen aanjagen om tot een inclusievere sector te komen”.