Uslu dringt aan op inclusievere film- en audiovisuele sector.

De film- en audiovisuele (AV)-sector moet gelijkwaardiger en inclusiever worden. Dat stelt staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) in een reactie op het rapport ‘Je kunt niet zijn wat je niet kunt zien’, dat donderdag 25 mei 2023 verscheen.
Daarin komt onder meer naar voren dat makers van kleur ondervertegenwoordigd zijn in leidinggevende functies, gemiddeld korter werkzaam zijn in de sector en minder vaak werk hebben dan witte makers.

Dit onderzoek is een belangrijke eerste stap om meer inzicht te krijgen in representatie en inclusie in de AV-sector, om zo uitsluiting in de sector te kunnen bestrijden. Het onderzoek dient als een spiegel voor de sector. De culturele en creatieve sector moet toegankelijk zijn voor iedereen. Makers en andere professionals moeten zich ten volle kunnen ontwikkelen. Uit dit onderzoek blijkt dat dit nog niet voor iedereen in dezelfde mate het geval is, en dat is ontoelaatbaar.

Dit onderzoek is een nulmeting, een momentopname. Het is de intentie van de staatssecretaris om de ontwikkelingen op dit terrein te blijven monitoren en het onderzoek periodiek te herhalen.

Lees  hier het rapport en de begeleidingsbrief van de staatssecretaris.