Van aanjager naar stichting voor meer inclusiviteit van kleur in de Nederlandse televisie- en filmindustrie

In de zomer van 2020 schreven actrice Manoushka Zeegelaar Breeveld en agent Iraida Markus-Meerzorg een aanjager tot meer inclusiviteit van kleur in de Nederlands tv en filmindustrie. KLEUR is inmiddels een stichting en weet zich, naast de 700+ ondertekenaars van de aanjager, gesteund door diverse organisaties en vakverenigingen uit de industrie.

KLEUR heet officieel Stichting Kleur in film en tv en heeft als doel het aanjagen van bewustwording en concrete realisatie van diversiteit en inclusiviteit in de Nederlandse industrie. Dat gebeurt door onder andere het produceren van de web-serie Over Kleur Gesproken i.s.m. het Nederlands Film Festival, Omroep Human en de NPO en ook door het aandringen op onderzoek. Met de Dutch Academy for Film heeft KLEUR het Ministerie van OCW zover gekregen de stand van zaken aangaande kleur in film en tv eindelijk te laten onderzoeken. Wat begint met een nulmeting moet uitgroeien tot doorgaand onderzoek om het overheidsbeleid waar nodig aan te passen.

Het begon met een initiatief…

Iraida en Manoushka begonnen, haalden Ashar Medina (scenarist) en Sacha Gertsik (dramaturg) erbij en daarna sloten Emma Onrust (agent) en Bobby Boermans (regisseur, producent) zich aan. Gezamenlijk kwamen ze tot de uiteindelijke versie van de aanjager bestemd voor omroepen, fondsen, casting directors, producenten opleidingen, vakverenigingen en eigenlijk iedereen in de industrie.

Vanaf nu is KLEUR een stichting met een nieuw bestuur en nieuwe directie.

Lees meer over Kleur

Over Kleur Gesproken

Verandering begint met praten over wat er anders moet. Verschillende onderwerpen die met inclusiviteit en diversiteit te maken hebben worden te vaak uit de weg gegaan omdat ze ongemak veroorzaken. Met de web-serie Over Kleur Gesproken gaan we het ongemak aan. Makers van kleur en witte makers uit de Nederlandse televisie en filmindustrie gaan met elkaar in gesprek over waar ze persoonlijk tegenaan lopen. Het zijn open uitwisselingen over wat er anders zou moeten. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt gepraat over hoe dat te bereiken.

Lees verder