OVER KLEUR

In de zomer van 2020 namen actrice Manoushka Zeegelaar Breeveld en agent Iraida Markus-Meerzorg het initiatief tot KLEUR. We schreven een aanjager om tot meer diversiteit en inclusiviteit van kleur in de Nederlands televisie- en filmindustrie te komen. Inmiddels staan er 700+ namen van diverse professionals onder de aanjager en weet KLEUR zich gesteund door o.a. Vrouwen in Beeld en ACT acteursbelangen. Met onze partner van het eerste uur het Nederlands Film Festival maken we i.s.m. Omroep Human en de NPO de webserie Over Kleur Gesproken. Samen met Dutch Academy for Film hebben we het Ministerie van OCW zover gekregen de stand van zaken aangaande kleur in film en televisie eindelijk te laten onderzoeken. In het voorjaar van 2023 werden de eerste resultaten gepresenteerd.

Stichting
Wat begon als manifest is uitgegroeid tot een organisatie die een rol van betekenis is gaan spelen in de industrie. KLEUR kwam zowel in 2023 als in 2022 op nummer 6 binnen op de jaarlijkse lijst van Filmbonzen (Filmkrant/ Parool).

Tegenwoordig is KLEUR een stichting met een bestuur en werken we samen met verschillende andere organisaties die zich in willen zetten voor verandering binnen de industrie.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit Doreen Boonekamp (chief executive officer culturele industrie), Jennifer Hoffman (actrice/ presentatrice/ activist) en Glenn Helberg (psychiater/ cultureel activist). De directie van de stichting wordt gevormd Manoushka en Iraida op, die eveneens bestuurslid zijn.

Cirkel van Professionals
Om breed voeling te blijven houden met het werkveld en de verschillende disciplines daarbinnen is er ook een cirkel van professionals gevraagd om minstens een keer per jaar bijeen te komen om te sparren en brainstormen over de zaken waar KLEUR zich mee bezighoudt en waar die zij tegenkomen in de praktijk. Deze cirkel bestaat uit: Ashar Medina (scenarist/regisseur), Bobby Boermans (regisseur), Emma Onrust (talent agent), Sacha Gertsik (producer/ dramaturg), Esther Schmidt (programmamaker), Hui Hui Pan (cultureel organisator), Isabelle de Klein (hoofd marketing & communicatie NFF), Joram Willink (filmproducent), Manju Reijmer (scenarist/ commissioning editor Videoland), Sandy Seifert (programmeur/ creatief producent), Shariff Nasr (scenarist/ regisseur) en Winnie Roseval (D&I specialist).

Doel

Het doel van Stichting KLEUR in film & tv, zoals we officieel staan ingeschreven in de Kamer van Koophandel, is: het aanjagen van beleid en het organiseren van activiteiten, ook in samenwerking met andere professionals en instellingen binnen en buiten de Nederlandse televisie- en filmindustrie, om te komen tot meer diversiteit en inclusiviteit van kleur omwille van het teweegbrengen van een gelijkwaardige industrie.

De stichting wil haar doel te bereiken door:

  • te werken aan meer bewustwording rondom inclusiviteit van kleur. Onder andere door het produceren van de webserie Over Kleur Gesproken, het organiseren van lezingen, verdiepende sessies en samenwerking met andere instellingen aan te gaan.
  • blijvend aandringen bij het ministerie van OC&W op een periodiek onderzoek over een periode van minimaal 5 jaar naar de stand van zaken qua representatie van kleur in de tv- en filmindustrie
  • een jaarlijkse KLEUR-conferentie te organiseren waar de resultaten van bovengenoemd onderzoek gepresenteerd worden en de ontwikkeling met betrekking tot inclusiviteit van kleur in de industrie besproken wordt. Kortom: waar staan we en wat staat de industrie nog te doen
  • het (meehelpen aan het) ontwikkelen van specifieke ideeën (van andere professionals en/of instellingen) aangaande meer kleur in de industrie.
  • Samenwerking aan te gaan met het Nederlands Film Festival en de Dutch Academy for Film, die de Nederlandse film- en televisiesector in de volle breedte bijeenbrengt.