ONDERZOEK

Aanjager KLEUR resulteert in onderzoek vanuit het Ministerie van OCW, uitgevoerd door DSP-groep. In de speciaal voor dit onderzoek in het leven geroepen begeleidingscommissie hebben vertegenwoordigers vanuit KLEUR, Filmfonds en DAFF plaats.

In juli 2020 werd de aanjager KLEUR (www.kleurinfilmentv.nl) geschreven door initiatiefnemers Iraida Markus -Meerzorg en Manoushka Zeegelaar Breeveld. Tijdens de lancering werd de aanjager door veel branche genoten ondertekend en ook de Dutch Academy For Film (DAFF) sloot zich vrijwel direct aan en steunt het initiatief actief. KLEUR staat voor verbinden, inspireren en bewust worden. DAFF laat de stem van de maker horen en verenigt allen.

Na intensieve gesprekken vanuit KLEUR en DAFF met het Ministerie van OCW, is gebleken dat er een draagvlak is voor meer onderzoek. OCW geeft aan dat zij een inclusieve en diverse film- en tv-sector van belang acht. Er wordt vanuit het Ministerie een inclusief cultuurbeleid gevoerd. Een evenwichtige afspiegeling van de Nederlandse samenleving in de film- en televisie-industrie is hierin belangrijk. Om deze reden start het Ministerie van OCW een grondig onderzoek naar de stand van zaken aangaande kleur, met betrokkenheid van het Filmfonds en uitgevoerd door DSP-groep, een onafhankelijk bureau voor beleidsonderzoek, beleidsadvies en management.
Het eindrapport zal naar verwachting eind 2022 opgeleverd worden.

Klik hier voor het hele persbericht.