In de zomer van 2020 namen actrice Manoushka Zeegelaar Breeveld en agent Iraida Markus-Meerzorg het initiatief tot KLEUR. Ze schreven een aanjager tot meer inclusiviteit van kleur in de Nederlands tv en filmindustrie.
We weten ons inmiddels, naast de 700+ ondertekenaars, gesteund door o.a. Vrouwen in Beeld en ACT.
Met het Nederlands Film Festival maken we samen met Omroep Human en de NPO web serie OVER KLEUR GESPROKEN.
Samen met de DAFF hebben we het Ministerie van OCW zover gekregen de stand van zaken aangaande kleur in film en tv eindelijk te laten onderzoeken.
Het eindrapport zal naar verwachting voorjaar 2023 opgeleverd worden.

Download de aanjager hier.