In de zomer van 2020 namen actrice Manoushka Zeegelaar Breeveld en agent Iraida Markus-Meerzorg het initiatief tot KLEUR. Ze schreven een aanjager tot meer inclusiviteit van kleur in de Nederlands tv en filmindustrie.
We weten ons inmiddels, naast de 700+ ondertekenaars, gesteund door o.a. Vrouwen in Beeld en ACT.
Met het Nederlands Film Festival maken we samen met Omroep Human en de NPO web serie OVER KLEUR GESPROKEN.
Samen met de DAFF hebben we het Ministerie van OCW zover gekregen de stand van zaken aangaande kleur in film en tv eindelijk te laten onderzoeken.
Het eindrapport zal naar verwachting eind 2022 opgeleverd worden.

Download de aanjager hier.

KLEUR wint de &Awards Persoonsprijs van Code Diversiteit & Inclusie!
Deze &Awards prijzen worden jaarlijks toegekend aan een project én een professional die zich hebben ingezet voor diversiteit en inclusie in de culturele sector. De &Awards dienen als stimulering, voorbeeld en signaal naar andere culturele organisaties.
De jury: “Kleur is een echte aanjager van inclusie en diversiteit in de Nederlandse film- en televisiewereld, zowel voor als achter de camera. Ze spelen een belangrijke rol bij het creëren van gelijke kansen voor makers van kleur door middel van actie en advies. Het project heeft daarmee belangrijke veranderingen in gang gezet.”

Meer informatie: https://codedi.nl/inspiratie-tips/winnaars-awards-2022/

Foto &Awards: Fotograaf Anna van Kooij